کنتاکتور کنتاکتور پمپ آب

کنتاکتور مناسب پمپ آب

با افزایش جمعیت و ساخت ساختمان های چندطبقه، لازم است که در ساختمان های مسکونی، اداری و حتی تجاری از پمپ آب برای انتقال آب به طبقات بالاتر استفاده شود. برای روشن و خاموش کردن پمپ آب یک نوع سویچ برای کنترل و تنظیم انتقال آب استفاده می شود و توصیه می شود تنها برای […]