کالای برق
انواع کلید چنج اور

کلید چنج اور

کلید چنج اور به تعویض و تغییر کلیدهای موجود در محیط های صنعتی اشاره دارد. این کلیدها در دستگاه ها، تجهیزات، یا سیستم های صنعتی استفاده می شوند. این کلیدها در صنعت معمولاً برای کنترل و عملکرد دستگاه ها و تجهیزات استفاده می شوند. مثلاً در یک پنل کنترل صنعتی، کلیدها برای روشن و خاموش […]