کلید و پریز کلید و پریز لمسی

راهنمای خرید کلید و پریز های لمسی 

اگر دوس دارید خانه ای زیبا داشته باشید می   توانید با پریز های لمسی زیبایی را به خانه هایتان بر گردانید. پریز های لمسی از یک پنل شیشه ای درست شده اند که این پنل ها ضد خش می   باشند این پنل شفاف است و هرگز شفافیت خود را از دست نمی دهد. پریز های […]