کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک کمپکت

کلید اتوماتیک کمپکت یکی از اجزای مهم در صنعت برق و الکترونیک است که برای کنترل و قطع و وصل مدارهای برقی استفاده می شود. این کلیدها در سیستم های برقی مختلف، از جمله سیستم های خانگی، تجاری و صنعتی به کار می روند. کلید اتوماتیک کمپکت عموماً از یک مکانیزم سوئیچینگ سریع برخوردار است […]