محافظ جان

آیا کلید محافظ جان بدون آرت عمل می کند؟

کلیدهای محافظ جان که با نام RCCB  در بازار شناخته می شوند یکی از ابزارهای محافظتی به شمار می آید. در حقیقت این کلیدها برای حفاظت از انسان و لوازم برقی در برابر برق گرفتگی و آتش سوزی ناشی از نشتی برق استفاده می شوند. اما بعضی اوقات نیز ممکن است این کلیدها به درستی […]

محافظ جان

محل نصب کلید محافظ جان

کلیدهای محافظ جان ابزاری برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی می باشند که امروزه به کارگیری آن به دلیل استفاده گسترده از لوازم برقی می تواند در کاهش آسیب ها بسیار مؤثر باشد. شرکت و برندهای مختلفی اقدام به تولید انواع متفاوتی از این کلیدها کرده اند؛ به طوری که در بازار […]