فیوز مینیاتوری
فیوز مینیاتوری

انواع فیوزهای مینیاتوری

برای محافظت و کنترل اتصالات کوتاه یا اضافه ‌بار از فیوزهای مینیاتوری استفاده می‌شود. فیوزهای مینیاتوری واکنش بسیار فوری در مقابل جریان اولیه و بارهای اضافی دارند. با این حساب، برق را سریعتر قطع می‌کنند. این فیوزها تا 100 آمپر می‌توانند عبور جریان از خود را داشته باشند و برای جریان قطع آن تنظیم نشده […]