محافظ جان

محل نصب کلید محافظ جان

کلیدهای محافظ جان ابزاری برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی می باشند که امروزه به کارگیری آن به دلیل استفاده گسترده از لوازم برقی می تواند در کاهش آسیب ها بسیار مؤثر باشد. شرکت و برندهای مختلفی اقدام به تولید انواع متفاوتی از این کلیدها کرده اند؛ به طوری که در بازار […]