میله ارت

بررسی و خرید انواع میله ارت با کیفیت

در بسیاری از مواقع امکان حفر کردن چاه وجود ندارد و در چنین شرایطی از میله ارت استفاده می شود. از میله ارت در مکان هایی استفاده می شود که در زیر سطح خاک سنگ های بزرگ و کوچک (سنگ ریزه) وجود نداشته باشد. معمولا در بیشتر سازه های فلزی مانند دکل های برق از […]

میله ارت
مزایای میله و سیم‌های ارت

روش های اجرای میله ارت ساختمان

حتما بر این نکته واقف هستید که حفر چاه ارت برای اتصال دستگاه های الکتریکی لازم و ضروری است. اما مواقعی وجود دارد که امکان دسترسی به چاه ارت وجود ندارد که در این لحظه میله ارت به کمک ما می آید و با استفاده از آن می توان مشکلات را حل و فصل نمود. […]