محافظ جان

خرید محافظ جان 25 امپر

در صورتی که اختلاف امپر رفت و برگشتی در مدارها وجود داشته باشد محافظ جان 25 امپر می تواند برای پیشگیری از خطر و اسیب مدار را قطع کند. نحوه ی ساخت این کلیدها یعنی کلیدهای محافظ جان به گونه ای می باشد که قبل از اینکه فرد یا تجهیزات دچار حادثه شوند مدار را […]