محافظ جان

کلید محافظ جان دورمن اسمیت

کلید محافظ جان دورمن اسمیت در بازار با نام RCCB  شناخته می شود یکی از انواع کلیدهای محافظتی برق به شمار می آید. در واقع کاربرد آن محافظت از لوازم برقی و همچنین افراد در برابر نشتی جریان برق است. این کلید محافظ را می توان بر روی ریل های فلزی DIN نصب کرد که […]