میله ارت

بررسی و خرید انواع میله ارت با کیفیت

در بسیاری از مواقع امکان حفر کردن چاه وجود ندارد و در چنین شرایطی از میله ارت استفاده می شود. از میله ارت در مکان هایی استفاده می شود که در زیر سطح خاک سنگ های بزرگ و کوچک (سنگ ریزه) وجود نداشته باشد. معمولا در بیشتر سازه های فلزی مانند دکل های برق از […]