سینی کابل
هر آنچه که نیاز است درباره سینی کابل بدانید

خرید سینی کابل

یکی از اصلی‌ترین تجهیزات در سیم‌کشی ساختمان “سینی کابل” است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم سینی کابل را به زبانی ساده توضیح دهیم می‌توان گفت که سینی کابل بستری است برای قرارگیری سیم و کابل ساختمان که وظیفه هدایت، انتقال و محافظت از سیم و کابل را بر عهده دارد. انواع سینی کابل گالوانیزه و […]