سیم وکابل ساختمانی
رنگ بندی سیم های برق

خرید مستقیم سیم وکابل ساختمانی

سیم وکابل یکی از پیش نیازهای مهم در سیم کشی ساختمان است. در علم به موادی که می توانند الکتریسیته را هدایت کنند، رسانا می گویند. از طرفی به موادی که رسانایی ندارند یا اجازه عبور برق را نمی دهند عایق یا هادی می گویند. هادی‎ها شامل شیشه، چوب و پلاستیک هستند. سیم ها وسایلی […]