فیوز
رتبه بندی و کاربرد فیوزهای b و c

تفاوت فیوز b و c

فیوزهایB  و C از جمله پر کاربرد ترین فیوزهایی هستند که هر کدام عملکرد خاص خود را دارند. در حالی که هر دو نوع فیوز به یک هدف اساسی عمل می کنند، تفاوت های مشخصی نیز دارند که می تواند بر عملکرد آن ها در برنامه های مختلف تأثیر بگذارد. به همین دلیل در این […]