کلید اتوماتیک

خرید کلید اتوماتیک mccb

کلیدها محصولات منحصر به فردی هستند، که برای محافظت از تجهیزات و دستگاه ها در برابر اضافه بار و اختلاف جریان های الکتریکی ساخته شده اند. یکی از این محصولات پرکاربرد کلید اتوماتیک mccb می باشد، این کلید منحصراً برای جریان های الکتریکی ساخته شده اند،  با وجود این کلید در صورتی که اضافه بار […]