فیوز
نصب و تعویض فیوز روشنایی

فیوز روشنایی چیست و باید چند آمپر باشد

فیوز روشنایی چیست و باید چند آمپر باشد، فیوز روشنایی در سیستم‌های برقی نقش مهمی در محافظت از وسایل روشنایی در برابر خطاها و اضافه بارهای احتمالی الکتریکی دارد. این فیوز به عنوان یک وسیله ایمنی عمل می‌کند که از عبور جریان بیش از حد از مدار و آسیب رساندن به وسایل جلوگیری می‌نماید. درک […]