میله ارت
کاربردهای میله ارت

جدیدترین میله ارت

معرفی جدیدترین میله ارت! میله ارت یک وسیله مهم در صنعت برق و الکترونیک است که برای اتصال و انتقال جریان الکتریکی بین دونقطه استفاده می شود. این میله به طور معمول از فلزات مانند مس یا آلومینیوم ساخته شده و دارای قطر و طول مشخصی است. میله ارت به طور عمده در سیستم های […]