رله کنتاکتور

تفاوت رله و کنتاکتور

تفاوت رله و کنتاکتور چیست ؟ چرا باید در ارتباط با تفاوت این دو وسیله اطلاعات داشته باشم ؟ در واقع افرادی که با کنترل مدار ها و سوئیچ ها در ارتباط هستند، باید در ارتباط با تفاوت این دو ابزار آگاهی داشته باشد، چرا که از این دو به عنوان دو وسیله مهم در […]