دسته‌بندی نشده

آشنایی کامل با کلید جریان نشتی + مزیت ها

کلید جریان نشتی یک وسیله الکتریکی است که به اختصار کلید نشتی (RCD-RCB-RCCB) گفته می شود. این ابزار در سیستم های الکتریکی خانگی (مثل تلویزیون، رایانه شخص و غیره) یا سیستم  های الکتریکی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.  در واقع زمانی که اختلاف در جریان فاز و نول تشخیص داده شود، کلید نشتی مدار […]