بی متال

آشنایی با نحوه عمکرد و وظیفه بی متال در تابلو برق

اگر در کارگاه های صنعتی مشغول به کار باشید ممکن است که نام بی متال زیاد به گوشتان خورده باشد. در صنایع مختلف حفاظت از موتورهای مختلف دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. به طوری که اگر محافظت کافی از موتورها صورت نگیرد و این موتورها مدت طولانی بدون توجه به کارکردشان فعالیت نمایند اسیب […]