اینورتر راهنمای خرید
همه چیز درباره معرفی اینورتر

راهنمای خرید انواع اینورتر صنعتی تک فاز و سه فاز

انواع اینورتر صنعتی تک فاز و سه فاز، اینورترها دستگاه هایی هستند که تبدیل جریان مستقیم (DC) به جریان متناوب (AC) را انجام می دهند. تفاوت اصلی بین اینورترهای تک فاز و سه فاز در تعداد فازهای AC خروجی آنها است.اینورترهای تک فاز یک فاز AC خروجی دارند. این یعنی که تنها یک جریان متناوب […]