فیوز مینیاتوری

خرید فیوز مینیاتوری 2 فاز

امروزه از روش  های مختلفی برای کنترل و سرکوب جریان استفاده   می کنند. در مدت زمان اولیه که الکتریسیته اختراع شد، سال  ها آن را به دلیل اینکه نمی توانستند جریان را کنترل کند، خطرناک   می دانستند،  برای کنترل جریان الکتریکی   می توان از فیوز که یکی از این ابزارهاست استفاده کرد. انواع مختلفی از […]

فیوز مینیاتوری

انواع کلید مینیاتوری هیوندای

کلید مینیاتوری یا همان، MCB یکی از ابزار های مهم در تجهیزات خانگی بوده است که از آن به منظور محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بهره می برند. به بیان دیگر کلید مینیاتوری یک تجهیزات حفاظتی بوده است که در دسته تجهیزات و مدار های الکتریکی قرار می گیرد، البته تا زمانی که […]