سینی کابل
ویژگی‌های سینی کابل پیش گالوانیزه

خرید سینی کابل گالوانیزه

خرید سینی کابل گالوانیزه در اصل یک پل هدایت‌گر حمل کننده است که در سیستم سیم کشی ساختمان‌ها جهت انتقال، محافظت، زیبایی و نظم‌دهی سیم و کابل‌های برق به عنوان جایگزین سیم کشی باز استفاده می‌شود. سینی کابل گالوانیزه پوشش‌های مختلفی دارند، که برای مصارف مختلفی همانند ساختمان‌ها، برج‌ها، پاساژها به کار گرفته می‌شود. در […]