محافظ جان

آیا کلید محافظ جان بدون آرت عمل می کند؟

کلیدهای محافظ جان که با نام RCCB  در بازار شناخته می شوند یکی از ابزارهای محافظتی به شمار می آید. در حقیقت این کلیدها برای حفاظت از انسان و لوازم برقی در برابر برق گرفتگی و آتش سوزی ناشی از نشتی برق استفاده می شوند. اما بعضی اوقات نیز ممکن است این کلیدها به درستی […]