کنتور برق
فواید کنتور برق آنالوگ ( قدیمی )

فواید کنتور برق آنالوگ ( قدیمی )

کنتور برقی یک وسیله برای اندازه‌گیری مقدار برق می‌باشد و جریان برق را بر حسب کیلووات بر ساعت یا همان ژول بیان می‌کند. در رابطه با انواع کنتور برق می‌توان گفت که کنتورهای برق به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که این دو دسته عبارت اند از: کنتور برق آنالوگ و کنتور برق دیجیتال. کنتور برق […]